ПРАВИЛНИК НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

1. Настоящият Правилник определя общите условия, изисквания и начина на продажбите от Евастиго EOOД  със седалище в София, чрез онлайн магазина www.socialprintbg.com (по-долу наричан „Интернет Магазин“) и определя правилата и условията на извършване от Евастиго EOOД  със седалище в София услуги неплащани по електронен път.

§ 1 Определения

 1. Работни дни – означава, всеки делничен ден от понеделник до петък с изключение на официалните празници.

 2. Доставка – означава физическо действие да се предостави на Клиента от Продавача, с посредничеството на Доставчика, Стоката определена в поръчката.

 3. Доставчик – това е подизпълнител, с когото сътрудничи Продавача за Доставка на Стоките:

 а) куриерската компания

4. Клиент – означава лицето, на което, в съответствие с правилата и законите могат да бъдат предоставяни по електронен път услуги, или с когото може да бъде сключен Договор за продажба.

 5. Потребител – означава физическо лице, извършващо правни действия, които не са пряко свързани с неговата търговска дейност или професия.

 6. Клиентска Сметка – означава индивидуален за всеки клиент панел, който се задейства за него от Продавача, след като Клиентът се регистрира.

 7. Предприемач – означава всяко физическо лице, юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, но на която законът дава правоспособност да води от свое име търговска или професионална  дейност.

 8. Правилник – означава настоящият правилник на Интернет Магазина.

 9. Регистрация – означава физически акт направен по начин, определен в 

Правилника, необходима за ползване от страна на Клиента на всички функции на Интернет Магазина.

 10. Продавач – означава Евастиго EOOД  със седалище в град София, регистрирани в Централния регистър с Булстат: 200947866, наричан по-долу Евастиго EOOД  , вписано в Регистъра на Националния съдебен регистър Е-мейл: [email protected], който е и собственик на Интернет Магазина.

 

11. Интернет страница на Магазина – означава интернет страници, на които Продавачът води Интернет Магазина, работещи в домейна www.socialprintbg.com

 

12. Стока – означава Продукт представен от Продавача чрез Сайта на Интернет Магазина.

 

13. Договор за Продажба – е договор за продажба, сключен по електронен път при условията на Правилника, между 

Клиента и Продавача.

14.Instagram – е интернет сървис, който функционира в домейна www.instagram.com собственост на Instagram LLC, Менло Парк, CA 94025, САЩ, в рамките на който Клиентът разполага със собствен потребителски акаунт, с помощта на който избира изображения за да реализира индивидуална поръчка в Интернет Магазина.

15. Facebook – е интернет сървис, който функционира в домейна www.instagram.com  Inc.  със съдалище Менло Парк, САЩ в рамките на който Клиентът разполага със собствен потребителски акаунт, с помощта на който избира изображения за да реализира индивидуална поръчка в Интернет Магазина

§ 2 Общи разпоредби

 1. Всички права за Интернет Магазина, включително авторски права, права на интелектуална собственост върху името му, интернет домейна, Интернет страницата на Магазина, както и за моделите, формулярите, логата принадлежат на Продавача, като използването им може да се осъществи само, както е посочено и в съответствие с настоящия Правилник.

 2. Интернет Магазин се предоставя от Продавача чрез мрежата на Интернет и Интернет страницата на Магазина, като телеинформационен и информационен ресурс.

 3. Продавачът си запазва правото да разполага на Интернет страницата на Магазина реклама на предлаганите стоки, както и на стоки и услуги на трети страни, по начините, използвани в интернет.

 4. Забранено е да се използва Интернет Магазина или Интернет страницата на Магазина от Клиенти или други лица за изпращане на нежелана търговска информация.

§ 3 Ползване на Интернет Магазина

 1. Използването на Интернет Магазина означава всяка дейност на Клиента, която води до запознаването му със съдържанието на Интернет страницата на Магазина, при спазване на разпоредбите на § 4 от Правилника.

 

2. Използване на Интернет Магазина може да се осъществява само въз основа и в степента, определени с Правилника.

 3. Продавачът ще се стреми използването на Интернет Магазина да е възможно за Потребителите на Интернет с използването на всички популярни уеб браузъри, операционни системи, видове компютри и интернет връзки. Продавачът не може да гарантира и не носи отговорност за това, че всеки вариант конфигурация на електронна техника, собственост на Потребителя на интернет, дава възможност за използване на Интернет Магазина. Минимални технически изисквания за ползване Интернет Магазина, имайки предвид предходното изречение, е уеб браузър с Javascript поддръжка и Adobe Flash плъгин, инсталиран без заключващи системи за показване на Flash обекти, който приема файлове тип“ cookies „.

 4. За да направите поръчка в онлайн магазина и да използват услугите, предлагани на сайта на Интернет Магазина, трябва да имате активна Клиентска Сметка за електронна поща. 

 5. Клиетът, използващ Интернет Магазина няма право на каквато и да е намеса в съдържанието, структурата, формата, графиката, механизма на действие на Интернет Магазина и Интернет страницата на Магазина.

 

6. Забранява се предоставянето на съдържание с незаконен характер от страна на Клиента и използването на Интернет Магазина, Интернет Страницата на Магазина или безплатните услуги, предоставяни от Продавача, в противоречие със закона, морала, нарушаващ личните права на трети лица или основните интереси на Продавача.

 7. Клиентът има право да използва ресурсите на Интернет Магазина изключително за лична употреба. Не се допуска използването на ресурсите и функциите на Интернет Магазина, от страна на Клиента за да упражнява търговска дейност или такава, с която се нарушават интересите на Продавача.

 8. Продавачът декларира, че публичният характер на Интернет и използването на електронни съобщителни услуги може да е свързано с риск от получаване и модифициране на клиентски данни от неупълномощени лица, така че клиентите трябва да използват подходящи технически мерки за намаляване на рисковете, посочени по-горе. В частност, използването на анти-вирусни програми и защитаващи на самоличността на потребителите на Интернет. Продавачът никога не се обръща към Клиента с молба да му предостави Паролата си.

§ 4 Регистрация

 1. За да създаде профил, Клиентът е длъжен да направи регистрация.

 2. За да се регистрирате, трябва да имате активен е-майл адрес. Отварянето на Сметка на Клиент става чрез секция Вход. 

 

3. Клиентът, който вече е регистриран, за да влезе в профила си в Магазина всеки път влиза през секция вход. След успешна авторизация Клиента получава достъп до Сметката на Клиента.

 

4. Откриването на Сметка на Клиента, в съответствие с разпоредбите на § 4. 2 се извършва при следните условия:

 

а) Клиентът трябва да прочете и потвърди, че е запознат с Правилника маркирайки съответното поле във формуляра за регистрация;

 б) Клиентът, маркирайки съответното поле във формата за регистрация, трябва да изрази волята за сключване на договор за предоставяне по електронен път и в негова полза от Продавача, Услугата –водене на Клиентска сметка. Несъгласието на Клиента прави невъзможна Регистрацията и отварянето на Сметка на Клиента;

 в) Клиентът трябва да се съгласи на обработка на личните данни, съдържащи се в регистрационната форма, за да  сеизвършват услуги въз основа на споразумения, сключени в съответствие с Правилника.  Потребителят има право на достъп до своите данни и тяхната корекция.

 

5. Изпращането на попълнения формуляр за регистрация е равна на:

 а) запознаване и приемане от страна на Клиента на Правилника;

 б) упълномощаване на Продавача да обработва личните данни, съдържащи се в регистрационната форма, за да се осигури воденето на Клиентската Сметка и даване на съгласие за предаването от страна на Продавача на имейл адреса, посочен от вас по време на регистрация, информация, свързана с техническата поддръжка на Клиентската сметка.

 6. Продавач създава и прилага предпазни мерки срещу, неразрешено използване, възпроизвеждане или разпространение на съдържанието на Интернет страницата на Магазина. При използване от Продавача на тези предпазни мерки Потребителите се задължават да се въздържат от всякакви действия, имащи за цел премахването или заобиколянето на тези защити.

§ 5 Поръчки, плащане и изпълнение на поръчките

 1. Информацията, съдържаща се на Интернет страницата на Магазина не представлява оферта на Продавача, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс.

2.Клиентът може да прави поръчки в Интернет Магазина 7 (седем) дни в седмицата и 24 (двадесет и четири) часа на ден чрез Интернет страницата на Магазина.

 3. За да направи поръчка Клиента комплектува поръчката, като избира снимки от сървиса Instagram, Facebook или от своя компютър след това уточнява формата, в който изображенията да се отпечатат. В допълнение, клиентът има възможност да посочи допълнителни индивидуални характеристики на поръчката, чрез определяне на последователността и конфигурацията на снимките на отпечатката. В хода на изпращане на поръчка на клиента има възможност да види визуализацията на отпечатката на Интернет страницата на Магазина.

 4. Клиентът, след приключване на цялата поръчка и посочване в „количката“ начина на доставка и плащане, прави поръчката чрез изпращане на формуляра за поръчка на Продавача. Изпращането на този формуляр става чрез активиране на съответното поле във формуляра за поръчка. Всеки път, преди изпращането на поръчката на Продавача се дава общата цена за избраните стоки и общата стойност на избраният метод за доставка.

 5. Клиентът декларира, че:

 а) има правото да използва авторски права, права на индустриална собственост и / или права, свързани с – съответно – творбите, обекти на права на индустриална собственост (напр. търговски марки) и / или обекти на сродни права, които се съдържат в снимките, предоставени от него за изпълнение на поръчката;

 б) предоставените от него снимки, за изпълнение на направената поръчката, които касаят лични данни, образ и информация за трети лица, е направено легално, доброволно и със съгласието на участниците;

 6. Клиентът няма право да публикува в Поръчката изображения, използвани за изпълнение на поръчката, информация за личните данни на трети лица и да разпространяват образа на трети лица без законно изискваното разрешение или одобрение на засегнатата страна;

 7. Подаването на поръчка е предоставяне на Продавача оферта от Клиента за сключване на договор за продажба на стоките, обхванати от договора.

 8. След подаване на поръчката, Продавачът изпраща на адреса, посочен от Клиента-мейл за потвърждение на поръчката. Потвърждението на поръчката е декларация за приемане от Продавача на офертата, посочена в § 5, ал. 7 по-горе.

 9. В случай на липса в Интернет Магазина на поръчаните стоки,  или при невъзможност да бъде изпълнена поръчката на Клиента по други причини, включително, когато закупуването на стоки от доставчици на Продавача няма да бъде възможно в срокове, предвидени за изпълнение на договора, продавачът ще ви информира по електронната поща или по телефона за възникналите обстоятелства.

 10. Ако изпълнението на договора е невъзможно Продавачът може да предложи на клиентите:

 а) анулиране на цялата поръчка (избора на тази опция от Клиента освобождава Продавача от задължението да изпълни поръчката);

 б) прекратяване на договора в частта, в която неговото изпълнение, не е възможно в рамките на разумен срок (избора на тази опция от Клиента освобождава Продавача от изпълнение на договора в частта в която това не е възможно);

 в) Разделяне на договор и определяне на срока за изпълнение в частта, изпълнението на която първоначално не е била възможна (с избора на тази опция, Клиентът позволява доставката да бъде направена в отделни пратки, при което Клиентът няма да понесе допълнителни разходи, свързани с доставката на разделената поръчка).

 

11. В случай на положителен отговор за наличността на стоките, Клиентът получава от Продавача, по електронната поща, информация от него за приемането а поръчката за изпълнение, при спазване на § 5, ал. 15 по-долу.

 12. Цените на Интернет страницата на Магазина посочени до дадената Стока:

 а) са брутни цени (с включен ДДС) и са определени в български лева

 б) не съдържат информация за стойността на Доставката, за която Клиента ще бъде информирани при избора на метод на Доставката;

 в) не съдържат информация за възможни митнически задължения, ако адреса за доставка е извън България.

 13. Крайната цена на обвързващ страните по договора за продажба е цената на Стоките, посочена на Интернет страницата на Магазина в момента на правене на поръчката от Клиента.

 14. Информация за общата стойност на поръчката се определя за всеки конкретен случай в „количката“, след като клиентът избере формата на доставка и определи начина на плащане.

 15. Клиентът може да избере една от следните форми на заплащане на поръчаните стоки:

 а) банков превод или плащане с карта по банковата сметка на Продавача (в този случай изпълнението на поръчката ще бъде инициирана след като Клиента завърши процеса на поръчка в Интернет Магазина, но Доставката ще се извърши след получаване на сумата в банковата сметка на Продавача);

 б) чрез наложен платеж, заплащане на Доставчика при Доставката (в този случай изпълнението на поръчката и нейната Доставка ще бъдат инициирани след като Клиента завърши процеса на поръчка в Интернет Магазина);

 в) превод чрез външна система за плащане paypal, управлявана от Paypal (в този случай изпълнението на поръчката ще бъде инициирана след като Клиента завърши процеса на поръчка в Интернет Магазина и след получаване на информация от системата  Paypal за успешно приключване на направеното плащане);

 16. Клиентът няма възможност да плати за част от поръчката предварително, и за останалата част при получаване на Доставката.

 17. Клиентът може да променя поръчката до момента на получаване по имейла  информация от Продавача, потвърждаваща приемането на поръчката за изпълнение. По-специално, промени могат да повлияят на обхвата на поръчката, анулиране на цялата или част от поръчката. В случай на отказ на цялата или на част от поръчката, ако плащането е направено от Клиента предварително, връщането на  съответната сума от страна на Продавача се извършва в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на промяната от страна на Клиента. Правилата за възстановяване на суми на Клиентите са определени в § 7 и § 8 по-долу.

 18. Продавачът може да пусне на Интернет страницата на Магазина ориентировъчен брой на работните дни, необходими за изпълнение на поръчката.

 19. Поръчаната Стока се доставя на Клиента чрез Доставчика, на адреса, посочен във формуляра за поръчка.

 

 20. В деня на изпращане на Стоката към клиента, по електронна поща се изпраща информация, потвърждаваща, изпращането на пратката от Продавача.

 21. Клиентът трябва да провери пратката, доставена в срок и по начин, приет за пратки от този вид в присъствието на служител на Доставчика.

 22. Клиентът има право да изисква от служителите на Доставчика съставянето на протокол, ако има загуба или повреда на пратката.

 23. При липса на Клиента на адреса, посочен от него при правене на поръчката, като адрес за доставка, служителят на Доставчика ще остави съобщение. Когато се прави връщане на поръчаните стоки Интернет Магазина  от Доставчика, Продавачът ще се свърже с клиента по електронна поща или по телефона, за да уточни отново с Клиента времето и разходите за повторна Доставка.

§ 6 Рекламация

1.Рекламации се приемат според изискванията на Закона за защита на потребителите (https://kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=4&document_id=120) в сроковете, определени от него, както и останалите нормативни документи. При връщане на поръчката  поради предявени претенции за рекламация, ако те са неоснователни, транспортните разходи са за сметка на клиента. Ако рекламацията е основателна, сумата се възстановява в срок от 14 (четиринадесет) дни по банков път на посочена от Вас сметка като при наличие на такси за превод, те са за сметка на клиента.

 

 2. С цел разглеждане Рекламацията на Стоката Клиентът трябва да изпрати или достави рекламирания продукт, включително, ако е възможно, доказателство за покупка. Рекламираната Стоки трябва да бъдат доставена или изпратена на адреса на Продавача. Продавачът връща на Клиента документираните разходи за доставката.

 4. При разглеждане на жалбата в полза на Клиента, Продавачът ще поправи или замени рекламирания продукт.  Ако подмяната или ремонта би причинила значителни неудобства на Клиента, Продавачът, съгласно искането на Клиента, ще намали цената или ще я възстанови – в резултат на отказ от договора от страна на Клиента – в пълен размер за рекламирания продукт в рамките на 14 (четиринадесет) дни. В случай на отказ от договора, страните връщат едни на други това, което те са си предоставили взаимно.

 5. Клиентът може да подаде на Продавача рекламация във връзка с използването на безплатните услуги, предоставяни по електронен път от Продавача. Жалба може да се подава на електронен носител и се изпращат на е-мейл адреса на Продавача. В формата за рекламация Клиентът следва да посочи  потребителското си име и описание на проблема. Продавачът се задължава незабавно, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни да разгледа жалбата и  да отговори на имейл адреса на Клиента, посочен подадената рекламация.

§ 7 Промени, анулиране на поръчки, прекратяване на договора за покупко-продажба

 1. Клиентът може да се откаже от поръчката или част от нея, до момента на получаване на съобщение от Продавача по електронен път за началото на реализация на поръчката, чрез директен контакт с Продавача по електронната поща или по телефона.

2.В случай на реално прекратяване на договора за продажба, договора се счита за несключен. Клиентът е длъжен да върне закупената стока, веднага, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни. Стоките трябва да бъдат върнати в същото състояние, освен ако промяната е била необходима в хода на обичайната дейност. Връщането може да бъде направено например чрез Български пощти, куриерските фирми чрез изпращане на стоките на адреса на продавача.

3.В случай, че потребителят се откаже от договора,  Евастиго ЕООД  ще възстанови всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Евастиго ЕООД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Евастиго ЕООД  за неговото решение за отказ от договора.

 4. Клиентът, който е Потребител, няма право да се оттегли от Договора за продажба в следните случаи:

a) за продукти, изработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална заявка (снимки или други продукти).

б) за стоки, повредени или променени след момента на получаването им.

в) стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва.

Връщането на стоката става чрез куриерска фирма за сметка на клиента 

§ 8 Възстановяване на суми

 1. Продавачът се задължава да възстанови дължимото на Клиентите в рамките на четиринадесет (14) дни в случай на:

 а) прекратяване на поръчката от страна на Клиента или на част от поръчката платена авансово преди нейното изпълнение (в този случай, ще бъде възстановена съответната част от цената);

 б) да прекрати договора от страна на Клиента, който е Потребител по смисъла на § 7 от Правилника;

 2. Начинът  на възстановяване зависи от формата на оригиналното плащане към Продавача:

 а) в случай на плащане „в аванс“ с банков превод, Продавачът ще възстанови по банковата сметка на клиента. Таксата за банковия превод е за сметка на клиента. 

 б) в случай на заплащане „наложен платеж“. Продавачът възстановява по сметката на клиента или чрез пощенски запис, след предварително споразумение с Клиента за предпочитания от него начин и молба Клиента да предостави данните, необходими за банков превод или пощенски запис.

 в) в случай на плащане „в аванс“ с използването на електронни платежни системи United Bulgarian Bank  или PayPal. Продавачът се задължава да възстанови на банковата сметка на Клиента, след като предварително получи от него данните, необходими за банков превод или в случай че Клиента е потребител на системата за електронни плащания PayPal може да получи средствата на своята сметка в PayPal. Таксата за банковия превод е за сметка на клиента. 

 3. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на възстановяването ако, въпреки изпратеното на Клиента искане за необходимите данни, на посочен от него електронен  адрес, посочено в § 8. 2 по-горе, Клиентът не осигури на Продавача необходимите данни или когато отговорът на поканата е непълен и не позволява ефективното възстановяване на сумата. Продавачът е свободен от отговорност, дори ако възстановяването не е извършено или е направено със закъснение поради подадени от Клиента на неверни данни, необходими за банков превод или пощенски запис. Възстановяването ще бъде направено в този случай, веднага след като бъдат получени верните данни от Клиента.

§ 9 безплатни услуги

 1. Продавачът предоставя на Клиентите по електронен път безплатни услуги:

 а) Водене Сметката на Клиента;

 б) Изпращане на запитвания за Стоката към Продавача;

 2. Услугите, посочени в § 9. 1 по-горе, се предоставят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

 3. Продавачът си запазва правото да избира и да променя вида, формата, времето и начина за предоставяне на достъп до някои от тези услуги, за което ще информира Клиентите по начин, подходящ за промени в Правилника.

 4. Услугата за водене Сметката на Клиент е достъпна след регистрация, както е описано по § 4 и § 5.

 5. Услугата  за изпращане на искания за стоки към Продавача, е изпращането, използвайки формуляра на Интернет страницата на Магазина съобщение на Продавача.

 6. Клиентът може да подава жалби до Продавача във връзка с използването на безплатните услуги, предоставяни по електронен път от Продавача. Жалба може да се подава на електронен носител и се изпраща на е-мейл адреса на Продавача. Жалбата трябва да включва вашето потребителско име и описание на проблема. Продавачът се задължава незабавно, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни да разгледа жалбата и да отговори на имейл адреса на Клиента, посочен в подадената жалба.

 7. Отказа от безплатната услуга за изпращане на запитване за Стоките към Продавача,  е възможно по всяко време чрез спиране изпращането на запитвания към Продавача.

 8. Клиент, който е регистриран може да поиска премахването Сметката на Клиента, като в този случай, тя може да бъде отстранена до 14 (четиринадесет) дни от датата на искането.

 9. Продавачът има право да блокира достъпа до Сметката на Клиента и безплатните услуги, в случай на действия от страна на Клиента във вреда на Продавача или други Клиенти, нарушение от страна на Клиента на закона или на разпоредбите на Правилника, както и когато блокирането на достъпа до Клиентската сметка и безплатните услуги е обосновано от съображения за безопасност – по-специално: разбиване от Клиена защитите на Интернет страницата на Магазина или други хакерски дейности. Блокирането на достъпа до Сметките на Клиента, както и безплатните услуги поради  тези причини е за времето неодходимо да бъде решен проблемът, който е основание за блокиране достъпа до Сметката на Клиента и безплатните услуги. Продавачът се задължава да уведоми Клиента за блокирания достъп до Сметката на Клиентаи безплатните услуги по електронен път на адреса, посочен от него в регистрационната форма.

 10. С Цел отказ от получаването на маркетингова информация, клиентът трябва да уведоми Продавача за такова искане по електронната поща.

§ 10 Отговорност

 1. Продавачът има правото за прекъсване или смущения в предоставянето на електронни съобщителни услуги и показването на Интернет страниците на Магазина, ако причината е:

 а) промяна, модернизиране, разширяване и поддръжка на IT системата или софтуера на Продавача;

 б) непреодолима сила, действия или бездействия на трети лица (независими действия от страна на продавача).

 

2. Продавачът носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на договора, но в случай на договори с клиенти, които са Предприемачи Продавачът е отговорен само в случай на преднамерено причинена щета и се ограничава в рамките на реално понесените от Клиента-Предприемач загуби.

 3. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на услугите, предоставяни по електронен път, ако то е причинено от трети страни (по-специално далекосъобщителни оператори, комуникационни линии и електричество). Въпреки това, Продавачът носи отговорност както за своите действия или бездействие, за действия или бездействия на лица, с помощта на  които изпълнява услугите, предоставяни по електронен път, както и на хората, които извършват тези услуги.

 

4. Продавачът не носи отговорност за невъзможност или затруднения при използването на Интернет Магазина, поради причини, дължащи се на клиента, по-специално загуба от Клиента или притежание на трета страна (независимо от начина) на неговата парола. Продавачът носи отговорност обаче, ако загубата на паролата от Клиента или за притежаването и от трети лица е в резултат на причини, дължащи се на Продавача или причини, за които продавачът е отговорен.

5. Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени от действия или бездействия на Клиентите, по-специално за употребата им на Интернет Магазина по начин, несъвместим с приложимите закони или Правилника.

 

6. Единственият източник на задължения на Продавача е настоящият Правилник и безусловните норми на закона.

§ 11 Лични данни и файлове „бисквитки“

 

1. Администратор на вашата лична информация доброволно предоставена на Продавача в рамките на регистрацията и предоставянето на услуги от страна на Продавача по електронен път или при други обстоятелства, определени с правилника, е Продавачът.

Evastigo EOOD е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR).

 

2. Личните данни се обработват единствено от Продавача в съответствие с разрешението за обработка на данни, и само с цел да извършва поръчките или електронните услуги от страна на Продавача и за други цели, определени в Правилника.

 3. Събирането на лични данни, предоставени на Продавача се докладва от Продавача на съответния орган.

4. Лични данни са предоставени на Продавача доброволно, при условие обаче, че ако в процеса на регистрация не бъдат подадени определените в Правилника данни това прави невъзможна регистрацията и създаването Сметка на Клиента и не позволява подаване и изпълнение поръчките на Клиента в случай на поръчка без Регистрация на Сметка на Клиента.

 5. Всеки, който подава своите лични данни на Продавача има право на достъп до тяхното съдържание и тяхната корекция.

 

6. Продавачът предоставя възможността за премахване на личните данни от базата данни, особено при заличаване на Сметката на Клиента. Продавачът може да откаже премахването на личните данни, ако клиентът не е платил всички дължими суми на Продавача или е нарушил прилаганите правила, а запазването на личните данни е необходимо за да се изяснят обстоятелствата, и да се определи отговорността на Клиента.

 7. Продавачът защитава предадените му лични данни и полага всички усилия, за да ги защити от неоторизиран достъп или използване. А събирането на лични данни от Клиентите се третира като отделна база данни, съхранени на сървъра на Продавача, в специална зона за сигурност, осигуряваща адекватна защита.

 

8. Продавачът не предоставя, продават или преотстъпва събраната лична информация за Клиентите, на други лица или институции, освен ако това се случва с изричното съгласие или по искане на Клиента, в съответствие със закона, или по искане на съда, прокуратурата, полицията или друг орган, в случай на неизпълнение от страна на Клиентите на закона.

 

9. Продавачът с изричното съгласие на Клиента може да предава лични данни на Клиентите, до степента, необходима за изпълнението на договора за продажба на United Bulgarian Bank компания със седалище в София или Paypal ако Клиентът е избрал плащане чрез тази платежна система.

 10. Продавачът си запазва правото да разкриват на сътрудничащите с Продавача компании и интернет сървиси, обобщени статистически данни за Клиентите.

11. Продавачът използва механизма „бисквитки“, които когато Клиентите използват Интернет страниците на Магазина се записват от сървъра на Продавача на твърдия диск на устройството на крайния Клиент.

 

12. Използването на „бисквитки“, има за правилното действие на Интернет страниците на Магазина на крайните устройства на Клиента. Този механизъм не разрушава устройството клиентският терминал и не променя конфигурацията на терминалното оборудване на клиентите или софтуера, инсталиран на тези устройства. „Бисквитки“ не са предназначени за идентифициране на потребители.

 

13. Продавачът прилага „бисквитки“ за:

 а) запомняне на информация за терминалното оборудване на Клиентите;

 б) преглед и развитие на предлаганите услуги;

 в) статистически данни.

 

14. Всеки клиент може да изключи механизма „бисквитки“ в браузъра на своето устройство. Продавачът посочва, че изключването на „бисквитките“ може да причини неудобство или да направи невъзможно използването на Интернет страниците на Магазина.

§ 12 Прекратяване на договора

(Не касае поръчките / договори за продажба)

 1. Всяка от страните може да прекрати споразумението за предоставяне на услуги по електронен път по всяко време и без да посочва причини, при спазване на правата, придобити от другата страна преди разпадането на по-горе упоменатия договор и разпоредбите по-долу.

 

2. Клиент, който е регистриран прекратява договора за предоставяне на услуги по електронен път чрез уведомяване на Продавача за желанието си за  отстраняване Сметката на Клиента, като се използват всякакви средства за комуникация от разстояние, което позволява на Продавача да се запознае с волята на клиента.

 3. Продавачът прекратява договора на Клиента за предоставяне на услуги по електронен път чрез изпращане на съответна декларация за намерение на имейл адреса, посочен от него по време на регистрацията.

§ 13 Заключителни разпоредби и промени в Правилника

 1. Правилника е в сила от датата на публикуване Интернет страницата на Магазина и заменя вече съществуващи разпоредби на Интернет Магазина.

 2. Съдържанието на настоящият Правилник може да се възпроизведе чрез разпечатване, копиране на устройство за съхранение или да се изтеглят по всяко време от Интернет страницата на Магазина.

 3. Правилника могат да бъде променен. За съдържанието на тези промени, всеки клиент ще бъде информиран чрез поставяне от Продавача на началната страница на Интернет Магазина информация за промените в Правилника, съдържащ резюме на промените в Правилника и да поддържат тази информацията на началната страница на онлайн магазин за период от най-малко 7 (седем) последователни работни дни, а клиентите имащи Клиентска Сметка ще бъдат допълнително информирани от Продавача чрез изпращане на електронна поща на адреса, посочен от тях във формуляра за регистрация,  включително и отчет за промените в Правилника.

 4. Информирането за промените в Правилника, както е посочено по-горе, се извършва не по-късно от 7 (седем) работни дни преди въвеждането на преразгледания Правилник. В случай, че Клиент имащ Сметка на Клиента,  не е приел новите условия, той е длъжен да уведоми за това Продавача в срок до 7 (седем) дни от датата на уведомяване на измененията в Правилника. Липса на приемане води до прекратяване на договора в съответствие с § 12

 5. Всички поръчки, приети от Магазина за реализация преди датата на измененията в Правилника се извършват на базата на действащите разпоредби към датата на поръчката от страна на Клиента.

 6. В случай на спор въз основа на Договор за продажба, страните ще се стремят да решат въпроса по взаимно съгласие. Правото, приложимо към уреждането на всички спорове, възникнали по този Правилник се уреждат от Българското законодателство.

 7. Правилника влиза в сила от 09.12.2020.